Planlagte kuld

Planlagt kuld 2020

 

 Næste kuld forventes sidst i december 2020.

 

Bianca

 Nero Argento's Bianca Bellami KLBJCH

Stamtavle


Luke

 Repitition's Whistleblower Multich

Stamtavle


Planlagte kuld 2021

 

  Forhåbentlig  februar 2021.

 

Dior

 Nero Argento's Yahoo Alida Valli DKCH

Stamtavle


Xolo

 Chinon's Zero to None  DKCH KLBJV18 DKJCH DKV19

Stamtavle